ЕПААМ - Евразийская профессиональная ассоциация аддиктивной медицины

EPAAM - Eurasian Professional Association of Addiction Medicine

Национальные стратегии

29.10.2013
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28.08.2013 № 735-р схвалено СТРАТЕГІЮ державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року

Ця Стратегія визначає сутність та сучасні напрями державної політики щодо наркотиків, що формується на засадах інтегрованого і збалансованого підходу до зменшення обсягу пропонування наркотиків, що знаходяться в незаконному обігу, та зниження попиту на них, подолання наркоманії як небезпечного соціального явища.